Prawidłowo skonstruowana umowa wynajmu samochodów

prawidłowo skonstruowana umowa wynajmu samochodow gwarancja bezpieczenstwa

Prawidłowo skonstruowana umowa wynajmu samochodów gwarancją bezpieczeństwa. Skrótowa definicja umowy najmu samochodu określona przez kodeks cywilny stanowi, że wynajmujący oddaje samochód najmującemu, a ten zobowiązuje się do płacenia czynszu z tytułu jego używania.

Co musi zawierać umowa wynajmu samochodu?

Wypożyczalnia samochodów Warszawa dba o zachowanie najwyższych standardów prawnych dotyczących wynajmu aut, dlatego każdy klient zawierający z nami umowę, może być pewien, że została sporządzona zgodnie z wytycznymi kodeksu cywilnego. Oczywiście, jak każda umowa, również ta powinna zawierać szereg istotnych informacji, dzięki którym nabiera mocy prawnej i staje się podstawą do egzekwowania praw i obowiązków stron.

Umowa wynajmu samochodów, którą otrzymasz przy rozpoczęciu z nami współpracy, jest sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i zawiera:

  • Określenie stron – dane wynajmującego (wypożyczalni) oraz najemcy (imię i nazwisko, seria i nr dowodu osobistego)
  • Datę zawarcia umowy i czas jej obowiązywania
  • Szczegółowy opis wynajmowanego pojazdu (nr rejestracyjny, marka i model samochodu, rok produkcji, pojemność silnika)
  • Określenie wysokości i sposobu oraz terminu spłaty przez najemcę
  • Prawa i obowiązki najemcy i wynajmującego
  • Podpisy stron

Trzeba jednak podkreślić, że każda umowa dotyczy innego pojazdu i zawierana jest z uwzględnieniem indywidualnych porozumień pomiędzy stronami, dlatego dokument ten może zawierać spis dodatkowych ustaleń. Mogą to być np. szczegółowe zasady użytkowania, spis wypożyczonego sprzętu dodatkowego czy nr nadwozia (VIN).

Prawa i obowiązki najemcy i wynajmującego

Większość ludzi, niestety ma tendencje do podpisywania zawieranych umów, bez ich dokładnego przeczytania. Jak wiadomo takie postępowanie może mieć bolesne skutki, dlatego podstawą przystępowania do podpisania umowy, zawsze powinno być dokładne zapoznanie się z jej warunkami. W przypadku zawierania umowy wynajmu samochodu, szczególnie ważne wydaje się być zaznajomienie się z prawami i obowiązkami, jakie przysługują zarówno najemcy jak i wypożyczalni.

Jeśli chodzi o najemcę ważne jest zwrócenie uwagi na takie kwestie jak zobowiązanie się do posiadania przy sobie ważnych dokumentów dotyczących wynajmowanego auta oraz prawa jazdy, ustalenia dotyczące prawidłowej eksploatacji pojazdu (np. właściwy rodzaj stosowanego paliwa) czy obowiązek prawidłowego zabezpieczenia samochodu przed kradzieżą. Bywa, że w umowie znajdzie się zapis o zakazie wywozu samochodu poza granice RP lub udostępniania pojazdu osobom trzecim.

Z kolei wynajmujący (czyli w tym wypadku nasza wypożyczalnia), zobowiązuje się do udostępnienia pojazdu sprawnego technicznie, posiadającego aktualne przeglądy i pakiet ubezpieczeń. W umowie zawieramy również zapis o prawie najemcy do otrzymania auta zastępczego w przypadku awarii wynajętego pojazdu.

Dokładamy wszelkich starań, aby sporządzane przez nas dokumenty były maksymalnie czytelne i zawierały wszystkie istotne dla naszych klientów informacje. Możesz mieć pewność, że wynajem auta w naszej wypożyczalni odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Prawidłowo skonstruowana umowa wynajmu samochodów gwarancją bezpieczeństwa

Wypożyczalnia samochodów Warszawa współpracując z najlepszymi specjalistami z zakresu prawa cywilnego, gwarantuje, że zawarte z nami umowy najmu są sporządzone zgodnie ze sztuką prawniczą.

Jeśli chcesz wypożyczyć samochód i mieć pewność, że wypożyczalnia działa zgodnie z prawem, przyjdź do nas. Nasi pracownicy przedstawią Ci umowę wynajmu samochodu, która szczegółowo określa prawa i obowiązki obu stron.

 

Chcesz czuć się komfortowo i bezpiecznie w wynajętym samochodzie? Skorzystaj z usług naszej wypożyczalni.

Szczegółowa, prosta i uczciwa umowa wynajmu samochodów podstawą dobrej współpracy.

Poszanowanie prawa i uczciwość gwarantem bezpiecznej umowy wynajmu samochodu.